Frivillige bidrar til suksessen: – Det er et enormt apparat i sving