Lokalt firma kjøper navnerettighetene til idrettsanlegget