Disse anleggene i Gauldalen er åpnet for aktivitet - hvis snøen forsvinner da