Magne (79): -Jeg ser frem til å gå nærmere 130 kilometer igjen etter tre års opphold