12-åring med kometkarriere: – Lysten til å fortsette blir nok ikke mindre etter dette