Har spilt seniorfotball siden 1992, men aldri blitt kretsmester: – Når man nærmer seg 50 år, er sånne ting litt artig