Over 200 O-løpere jaktet poster i Skjetnemarka

foto