Nesten 200 påmeldte fra 8 til 50 år. Det er mange flere enn det har vært