Styrelederen: – Hvis klubben går konkurs, så er det ingen klubb