Jorid er ny leder for denne gjengen: – Frivilligheten er selve limet i samfunnet