Her kan det bli snøskuterløype med nulltoleranse

foto