Det gikk som forventa, men likevel er Sigrid veldig skuffa

foto