Se hvilke lag og foreninger i Gauldalen som fikk spillemidler

foto