- Helt ubeskjedent, det er Trøndelags beste breddebane

foto