Skarsem med tung eliteseriedebut: - Det er en fatal feil

foto