Idrettsleder: – Ønsker å støtte Støren sportsklubb