– Jeg synes det er veldig skummelt at det skal komme et grusuttak her oppe.

Det sier Lena Sætermo. Sammen med foreldrene, bor hun rett i nærheten av Olaplassen, som Ramlo Sandtak AS har planer om å utvikle til å bli et stort grustak. Det er på Kvasshyllan på Støren, rett overfor Engan, ved Hage bru på nordsiden av Støren sentrum. I denne bratte skråningen med utsikt over Engan, er det tre bolighus.

Les: Sa ja til grustak

– Vann og leire

De gleder seg ikke til grustaket eventuelt kommer. Planprogrammet gikk gjennom i kommunestyret i oktober, og dermed er reguleringsplanen for uttaket neste steg i prosessen.

Sammen med faren Ivar Sætermo, tar Lena Trønderbladet med på en kjøretur. Ivar føler seg ikke sikker på at det er trygt å ta ut grus og masse fra grunnen på Kvasshyllan.

– Her er det vasslommer overalt, og masse leire. Grunnen er veldig våt. Og her har det gått mange ras.

Les også: Grustak bli øvingsområde

Rasfare

Det store Gauldalsraset i 1345 betegnes ofte som norgeshistoriens største naturkatastrofe, gikk nettopp ved Kvasshyllan. Omtrent 500 mennesker skal ha mistet livet i raset, og flommen og oversvømmelsen som oppsto etterpå.

Ivar Sætermo forteller at det kommer opp mye vann i grunnen når det er vinter, og at togene før i tiden brukte å stoppe ved Hage bru for å fylle på med vann.

De føler seg ikke beroliget av det ene informasjonsmøtet som har blitt avholdt.

– De har kun gjort boreprøver på enga, hvor de skal grave. Ikke rundt på hele området, sier Lena Sætermo.

Redd for hvordan det blir

Sammen med Nils Magne Granmo, som bor på Granmoen, rett over Kvasshyllan på østsida av E6, skrev Lena Sætermo før jul et innlegg hvor de argumenterte imot at det skal etableres et grustak på Kvasshyllan.

Lena sier at det er vanskelig å se for seg hva de skal vente seg, og hvordan det vil bli å bo rett i nærheten av grusuttaket. De frykter så klart støy og støv, og de frykter for at den bløte leirrike grunnen vil rase.

– Jeg er redd de skal ta seg til rette, og tøye reglene. Vil de bygge støyvollen de har lovd? Lar de skogen stå?

I planprogrammet beskrives det avbøtende tiltak mot både støy og støv. Det skal bygges en støyvoll mot bebyggelsen, og på tørre dager vil de begrense støvet. Delvis med kjemikalier iblandet vann. Det siste er de heller ikke overbegeistret for.

– Med alle vassoppkommene her, er det klart at det blir avrenning til Gaula, sier Ivar Sætermo.

Tre arbeidsplasser

Han er heller ikke imponert over antallet arbeidsplasser uttaket vil gi. I planprogrammet skisseres det at det kan bli ansatt tre personer i grusuttaket.

De håper politikerne vil tenke seg om før de godkjenner reguleringsplanen, og lar Ramlo Sandtak etablere uttak på Kvasshyllan. De frykter at en kommune i økonomisk trøbbel vil se overdrevent positivt på all næringsetablering i kommunen.

– I stedet for bare tre arbeidsplasser, kunne man heller kanskje ha utviklet området til et boligområde? spør Ivar Sætermo.

Kvasshyllan er området rett overfor Hage bru, på vestsiden av Gaula. Det var nettopp her det store Gauldalsraset gikk i 1345, som førte til at 500 mennesker mistet livet. Foto: Marthe Eid