Høyfrekvent lyd kan bli brukt mot måsene i Melhus sentrum