Det omtalte huset på Ler er lagt ut for salg

foto