13. juni er det som tidligere omtalt av Trønderbladet, folkeavstemning i Melhus og Skaun om kommunesammenslåing.

Valgene

I Melhus får velgerne to valg: enten at Melhus skal stå alene eller at Melhus slår seg sammen med Skaun. I Skaun er det tre alternativer. enten at Skaun står alene, at Skaun slår seg sammen med Melhus eller at Skaun slår seg sammen med de fem kommunene i orkdalsalternativet.

Les også: skrev under på avtalen

Folkemøtene

Før folkeavstemninga i Melhus blir det tre folkemøter. Mandag er det folkemøte på Eid skole, tirsdag i Melhus rådhus (kinosalen) og onsdag på Lundamo skole og barnehage (storstua).

Kommunikasjonsrådgiver Richard Høiem Ølmheim forteller at det er satt av to timer til hvert møte.

- Rådmannen holder en kort innledning og så vil ordføreren si noe om prosessen. Deretter blir det et panel med forhandlingsutvalget. Møtet på Eid skole ledes av Øystein Syrstad mens Knut Røe vil lede de to andre møtene, sier Ølmheim.

Under møtet blir det anledning til å stille spørsmål.

- Vi håper innbyggerne benytter anledninga til å få informasjon og komme med spørsmål om de har det, sier Ølmheim.

Les også om hva nesten 400 har stemt

Forhåndsstemming

Folkeavstemninga er altså 13. juni. Før den tid kan en forhåndsstemme. 1.–10. juni i Melhus rådhus. Lørdag 11. juni blir det forhåndsstemming på Coop Lundamo, Coop Korsveien og et sted i Melhus sentrum. Hvor sistnevnte sted blir, er ikke helt avklart ennå opplyser Ølmheim.

En kan også sende stemmeseddel i posten om en ikke bor i Melhus kommune. Det blir da ikke hemmelig hva en stemmer. Kommunen vil legge ut stemmeseddel på nettsida si, og denne kan lastes ned og skrives ut.

- Det blir også mulig å legge en lapp i en konvolutt og sende inn. Stemmeseddelen må være mottatt av stemmestyret senest 10. juni, forklarer Ølmheim.

Les også: - Ufrivillig alene

Kommunen er i gang med å utarbeide manntallet. I Melhus kan velgerne ned i 15 år stemme. Kravet er at en fyller 16 år innen utgangen av året.

På stemmedagen vil kretsene i nedre Melhus bli slått sammen slik at folk som hører til kretsene Høyeggen, Gimse og Brekkåsen skal stemme i Melhus rådhus.

Stemmesteder blir: Rådhuset, Gåsbakken skole, Eid skole, Hovin skole, Rosmælen skole, Lundamo skole og Flå skole.

Melhus kommune vil ikke sende ut valgkort i forkant, og kommunen understreker at det er viktig å ha med seg legitimasjon.