Da kommunestyret mandag diskuterte omdømme og omdømmebygging, kokte de det ned til noen harde sannheter:

  • Janteloven lever i aller sterkeste grad i Midtre Gauldal.

  • De gamle kommunegrensene lever fortsatt.

  • En felles identitet er vanskelig å skape.

Sitter fast

– Det som slår meg, er hvor flink denne kommunen er til å fokusere på utfordringene. I stedet for å vinkle det over på det som er muligheter, og det unike med kommune. De årene jeg har vært her, ser vi at de andre kommunene kommer seg videre, ekspanderer og tenker nytt. Vi sitter bare her og er uenige. Det er så mye fokus på utfordringene! Det er kulturen som er her i kommunen. Eller en ukultur, som jeg kaller det. Man skal ikke tro man er god på noe.

Det var den ærlige talen fra Wenche Wulff Rønning, som er innflytter i kommunen. Hun bor i Busetgrenda, og er vara for Senterpartiet. Tidligere drev hun Forollhogna fjellmeieri, og er nå leder i Sør- Trøndelag bygdekvinnelag.

– Vanskelig å være stolt

Arbeiderpartiets Lars Jonli ga henne støtte:

– Hun er jo inne på kjernen av problemet her nå: Det er vanskelig å være stolt av å være midtre gauldaling, men det er lett å være stolt av å være budaling. Jeg omtaler meg konsekvent som en midtre gauldaling, sa han.

– Ja, hvorfor heter dere Midtre Gauldal? Det er jo et så kjedelig navn! Dere burde hete Gauldalen, sa Knut Røe.

Det var han som var innleid for å lære politikerne om omdømme og kommunikasjon under kommunestyremøtet mandag. Røe er daglig leder i Røe kommunikasjon.