Odd Ivar Rønningsgrind felte jerv i Synnerdalen i midten av januar. Dette var det tredje dyret på kvoten, og to dyr var allerede felt i Holtålen.

- Hovedsaken er at det blir tatt jerv. At det ble Odd Ivar som tok den tredje er helt greit, sier Terje Tovmo.

Forollhogna er definert som yngleområde for jerv, på den delen som ligger i Sør-Trøndelag fylke. En ny forvaltningsplan kan gjøre at yngleområdet blir tatt ut av planen.

Ifølge Arne Braut i rovviltnemnda i rovviltregionen skal det være tre årlige ynglinger i Sør-Trøndelag. Dette tallet er høgere i virkeligheten, og for hele rovviltområdet står det fortsatt igjen 25 av 36 dyr som kan felles. Men i området rundt Forollhogna er det altså stopp.

Les mer om forvaltninga av jerven i Forollhogna-området i Trønderbladet torsdag 7. februar.