Kulturprisen til Langås

Prismottakeren har bygd opp et fotomuseum på Gåsbakken.