Kommunen vil ikke kjøpe Tambartun-eiendommen

foto