Eli har flere teorier om hvorfor lokalsamfunnet skiller seg ut i forhold til resten av landet: – Det er genialt