Snart avgjør politikerne om de skal få mer i godtgjørelse