Foreslår boliger på næringsområdet: − Vi mister innbyggere

foto