Etterspørselen er stor, men nedgangen er dramatisk