Antall sykkeltyverier har femdoblet seg: - Vi mener det skyldes en kombinasjon