Fra 1. august innføres nye krav om bruk av setebelte i traktorer.

Dette opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Endrer tidligere krav

Tidligere har bruk av setebelte kun vært et krav for traktorer i arbeid. Nå utvides kravet, og gjelder for all bruk.

Dette påbudet gjelder kun for traktorer der belte er montert.

Ettermontering av belte

Traktorer som er utstyrt med beltefester eller festepunkter, er påbudt å ettermontere setebelt. Dette må gjennomføres for 1. januar 2024.

Statens vegvesen opplyser at det er Samferdselsdepartementet som har vedtatt å endre verneutstyrsforskriften. Dette etter at Statens vegvesen har gjennomført en omfattende høring.