Vintergrus fra 55 kilometer med kommunal veg skal fjernes. Det kan føre til støy