Kommunestyret i Midtre Gauldal har vedtatt å øke varaordførerens lønn