- 3.814 innbyggere i Melhus er uten fastlege

foto