Kirkegårdene er i ferd med å gå tom for gravplasser, men det fins en løsning: - Vi merker en svak dreining

foto
Det er spesielt kirkegårdene i Melhus og og Soknedal at kapasiteten må utvides. Foto: Gunn Heidi Nakrem / TB