Kirkegårdene er i ferd med å gå tom for gravplasser, men det fins en løsning: - Vi merker en svak dreining