– Kjente noen av dere på ubehag? Ble dere redd? Fikk dere panikk?

– Ja, svarte noen.

– Jeg gikk så fort tom for krefter, sa en.

REDNINGSFLÅTER: Gjennom Gjensidigestiftelse, har Gauldal Brann og Redning nå satset på overflateredning. De har også fått redningsflåter, som de kan bruke ved redninger i det våte element. Disse ble utprøvd i Gaula nylig.

Kastet seg i elva

En litt annerledes dag på jobben for de frivillige i brannselskapet: Overflateredning sto på agendaen. Det besto i at de kastet seg ut i elva, kjente på hvordan det føles å bli tatt av strømmen. Samtidig øvde de så klart på hvordan de skal klare å redde folk som faller uti det flytende elementet. Alt i trygge former, med sikringstau hengende på tvers over elva.

Gauldal brann og redning har utdannet tre i sitt mannskap som har gått på instruktørkurs. Disse tre kjører nå internopplæringen på sine kolleger.

Lærer opp kolleger

Denne dagen i oktober, deltok halve styrken fra Melhus og Støren, samt to konstabler fra Lundamo. Resten får samme kurs på vårparten.

– For oss som har Gaula i området, er det veldig bra at vi får denne muligheten, sier Morten Bjørgvik.

Sammen med to andre, har han tatt instruktørkurset, og lærer nå opp sine kolleger.

Bjørgvik forteller at de tidligere ikke hadde dette utstyret. De har fått redningsflåter, som de skal bruke når de må redde folk i elva.

Han sier at det mest av alt handler om å gjøre brannmannskapene trygge på hva de kan gjøre, og når det er for farlig for dem å aktivt stupe i elva for å prøve å redde noen.

– Det handler om å kjenne grensene.

Brannløftet

Han forteller at mange var skeptiske til å stupe uti den frådende elva, men at de etter hvert syntes det var både utfordrende og spennende.

Denne utdanningen er en del av Det store brannløftet, som er Gjensidige forsikrings prosjekt som ble satt i gang da de feiret 200 år. Utstyret brannvesenet i Gauldalen nå har, har de fått gjennom prosjektet. Og utdanningen skjer også gjennom dem.

De øver igjen og igjen. De hiver seg uti elva, for å spille person som har falt uti.

– Folk i elva! ropes det fra instruktørene idet en kommer flytende med strømmen.

Da gjelds det å feste sikkerhetsutstyret, og ikke minst hoppe uti i rett tid slik at man faktisk har mulighet til å få tak i den som flyter i vannet. Mange ganger går det ikke, de når ikke tak i den som farer forbi.

– Nei, her må vi øve! Vi har mistet to nå! sies det etter noen heller dårlige runder.

Så kommer det en ny en.

– Folk i elva!

– Denne skal vi redde, altså!