Hognabrygg består av fire karer fra Budal, Forsetmoen og Kotsøy, nærmere bestemt Morten Svardal, Ingebrigt Enlid, Ola Raphaug og Sturla Bogen. Ideen deres om et lokalt bryggeri startet i det små, men har nå utviklet seg til å bli et betydelig prosjekt.

Bedriften skal leie lokaler i Bjørgråa, og de håper å være på plass før jul, med mål om produksjonsstart tidligst etter nyttår.

Fattet interesse

Det var Svardal som først fattet interesse for Bogens hjemmebrygging i 2012. Svardal og Enlid fikk dermed delta på hjemmebryggerkurs hjemme hos Bogen, og ideen tok mer og mer form. Fjerdemann Ola Raphaug kom også inn etter hvert, og det er han som skal være daglig leder i firmaet. Akkurat nå er Raphaug ansvarlig for å teste ut egnede øltyper som skal være varemerke for bryggeriet.

Raphaug ble for øvrig nominert til en finaleplass i NM i ølbrygging i sommer, så interessen og kompetansen rundt ølbrygging er relativt god.

Lærdom

Siden 2012 har de fire ølbryggerne jobbet med å utarbeide en forretningsplan og har blant annet deltatt på etablererkurs gjennom Nasjonalparken Næringshage. Dette kurset har vært til god hjelp i startfasen.

– Vi ble anbefalt å delta gjennom tidligere næringsrådgiver i kommunen, Katharina Fugger, noe vi absolutt ikke har angret på. Kurset var veldig lærerikt og ga oss nyttige verktøy, blant annet opp i mot det å lage en god forretningsplan, økonomi og marked, sier Enlid.

Idemyldring og utveksling av ideer med andre gründere var også et viktig moment på kurset.

– Det var et veldig bra kurs, og vi hadde nok ikke kommet så langt dersom vi ikke hadde deltatt. Nå har vi fått ekstra kompetanse og gode verktøy å ta med oss videre, noe som har vært viktig, sier Svardal.

Lokale kurs i høst

I etterkant av kurset har bedriften også fått god hjelp av Ola Wang i Midtre Gauldal Næringsforum, som har hjulpet HognaBrygg med å søke kommunal næringsstøtte.

Både i Melhus og Midtre Gauldal er det etablereropplæring denne høsten. I Midtre Gauldal er det nasjonalparken Næringshage som står for kurset, som har første samling 21.-22. september. For Melhus sin del er det Næringshagen i Orkdalsregionen som er ansvarlig, der er den første samlingen 5.-6. oktober.

Satser stort

Med en solid forretningsplan har nå HognaBrygg lagt opp en strategi for produksjon og utvikling av arbeidsstokk.

– Det første året er målet å produsere 35.000 liter øl, og ha to lønnede halvstillinger. I år to er målet å doble produksjonen og ha 2,5 årsverk, mens vi det tredje året håper å levere 100.000 liter øl, samt ha 3,5 årsverk, forteller Svardal.

Bedriften har allerede fått på plass et samarbeid med Røros Mat som grossist, noe som gir de en mulighet til å bli distribuert blant annet til hele Coop Orkla-systemet, Trondos og Rema Midt-Norge. Salg til restauranter og hotelldrift vil også bli en viktig inntektskilde.

Karene i HognaBrygg legger derimot ikke skjul på at det koster litt å starte opp for seg selv, men nå får det bære eller briste.

– Lokal verdiskaping er viktig, men selv om det koster litt å etablere seg har vi stor tro på at dette er mulig å få til. Det er ingenting å vente med, så nå satser vi for fullt.