Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt TrønderEnergi tillatelse til å bygge og drive Stokkfjellet vindkraftverk. Stokkfjellet ligger i Selbu, og nabokommuner som Melhus fikk gi uttalelse da TrønderEnergi hadde saken ute på høring.

Et kraftverk på Stokkfjellet kan gi strøm til omtrent 12.500 husstander.

Reindriftsnæringa har vært skeptisk til vindmøllepark på Stokkfjellet, og NVE setter som krav at TrønderEnergi skal ta særlig hensyn til reindrifta.

Les også: Melhus kommunestyre sa massivt nei til Brungfjellet vindmøllepark

Melhus kommunestyre sa tirsdag kveld ja til at generalforsamlinga i TrønderEnergi kan gi klarsignal for kraftig utvidelse av aksjekapitalen for å gi TrønderEnergi økonomiske muskler til vindkraftsatsing.