Johan Hokseggen er kritisk til det han mener er et helsvart bilde av fiskebestanden i Gaula. Ifølge Hokseggen svartmaler Gaula fiskeforvaltning situasjonen for laks og sjøørret, og han mener det er langt mer fisk i elva enn det gis inntrykk av.

Sett fisk

- I dag fikk jeg melding om at det sto en god del storlaks i Eggafossen, også svært mye smålaks vaker langs Byneslandet. Samme trenden er det for innsignota ved Agdenes, skriver Hokseggen i et innlegg til avisa.

Hokseggen forteller til Trønderbladet at en fisker har fått 11 fisk på en gang, og disse ble satt ut igjen.

Den nye restriksjonen om at også hannlakser over 65 centimeter fra 1. august må settes ut, vekker harme hos Hokseggen. Han sier at fiskerne er oppbrakte over dette, og at restriksjonen skaper uforutsigbarhet både hos fiskere og rettighetshavere.

Ikke første gang

Nå stiller han spørsmålet om fiskeforvaltninga er inne på rett spor. I innlegget viser han til de mange restriksjonene som er innført de siste tiårene.

- Nå skulle en vel tro at elvene rundt om skulle bugne av fisk, men ifølge dagens forvaltningsorgan, så finnes det nesten ikke fisk i Gaula og Orkla, skriver Hokseggen i innlegget.