– Det er kjempestas å komme seg ut i skogen, sier «Maiko» mens han gjør seg klar til videre hogst i ei skråning ved Hølondvegen.

De to andre som er med på arbeidslaget, nikker og sier at det er godt å få brukt krefter. Ingen av de tre ønsker å bli navngitt i avisa.

Forebygging

To av dem er i ferd med å få fast jobb i firmaet Hogst, mens den tredje har fast arbeid der. Firmaet Hogst eies av Røde Kors (80 prosent) og Trønderenergi (20 prosent), og hogger for tida rundt om i Melhus og Skaun langs lavspentledninger. Ryddinga skjer for å unngå strømbrudd som følge av at trær blåser ned og faller på strømledninger. Mange har friskt i minne stormen Ivar som førte til massivt trefall og strømbrudd i 1–3 dager i distriktet.

– Trønderenergi har linjer som er like lange som herfra til Rio. Det er en prioriteringssak hvilken ende vi skal begynne i. Nå er vi i Melhus etter ønske fra Trønderenergi, forteller arbeidsleder/HMS-leder Terje Pedersen i Hogst.

Nettverk etter soning

Bedriften er et nettverk etter soning, og fire nye tas inn to ganger i året. Noen kommer fra Trondheim kretsfengsel, mens andre kan ha vært på åpen soning på Leira. Den har ni på jobb, og de ansatte er ute på jobb hele dagen året rundt.

– Er du med i bedriften Hogst, vil du ha en endring i livet. Om du har en annen agenda, faller du ut av prosjektet, sier Pedersen.

De som er på vei inn i bedriften, gjennomgår først et tremånederskurs der de lærer bruk av motorsag. Bruken av verneutstyr står også på timeplanen, og skogskarene er påpasselig med å ha dette i orden.

Ønsker flere kunder

Trønderenergi er en stor kunde i Hogst, og Pedersen forteller at Hogst er i samtaler med Mesta og Trondheim kommune om oppdrag. Målet er å skaffe seg flere kunder, og Pedersen opplyser at de ønsker å snakke med andre kommuner om oppdrag.

– Hogst er en samfunnsnyttig bedrift. Ved å holde kriminelle i arbeid, snakker vi om titalls millioner i innsparte midler, forteller Pedersen.

Oppgaven er altså å felle busker og trær ved lavspentledninger. Denne typen ledninger går inntil husveggen, og et tre over ei slik ledning kan føre til strømbrudd. Grunneieren beholder trevirket som er felt, og kan for eksempel utnytte det til ved.

Melhus og Skaun

Tirsdag var arbeidslaget fra Hogst i gang med å rydde ved boliger langs Hølondvegen på Kottum. Tidligere har de ryddet på strekninga Kvål-Gimse, og nå jobber de seg gradvis mot Korsvegen før de skal ta strekninger mot Buvika og Eggkleiva. Med ryddinga skal det bli færre strømbrudd som skyldes nedblåste trær på strømledninger.

Foto: Gunn Heidi Nakrem