Avlyser alle lokale gudstjenester og samlinger i påska