FOR EN GOD SAK: Øystein Malum (til høyre) møtte stor velvilje da han torsdag kveld gikk sammen med rundt 30 som ville støtte kreftsaken.