Skal skrape av matjord fra boligfelt, men vet ikke hvor de skal legge den

foto