- Vi trenger ikke Topcamp når vi har 15 bønder som eiere

Jorunn Løvseth (til høyre) er styreleder i Øysand camping. Til venstre er eierne Arnt Ove Løvås og Odd Einar Grøseth.