Hvis denne ser «sprengt» ut og tallene er borte vekk, bør alarmklokkene ringe: – Må regne med kostnader fra rundt 3.000 kroner og oppover