Skolestart

– VG2 Anleggsteknikk er mest populært i år. Vi tar inn 30 elever, og ventelista er lang. 26 stykk står på venteliste, forteller Kirsti Hagenes som er avdelingsleder for yrkesfag ved Gauldal videregående skole.

Les også: - Vi må tørre å tenke nytt

Les også: Støy ved skole

Elevene som fullfører dette studiet går ut i læra som anleggsmaskinførere og i veifaget.

En av to skoler

– Vi har hatt dette tilbudet i ganske mange år. Det er bare to skoler i Sør-Trøndelag som har det, vi og Åfjord videregående skole, sier Hagenes.

De har tatt inn fem ekstra elever på dette studiet i år, sammenlignet med fjoråret.

Studiet har alltid vært populært, men populariteten har økt betraktelig de siste årene.

Totalt tar skolen inn 336 elever på mandag. 148 av dem skal gå studiespesialisering, eller allmennfag som det ble kalt før, mens resten går yrkesfag.

Denne fordelingen er litt spesiell for Gauldal.

I resten av landet er fordelingen mellom yrkesfag og studiespesialisering annerledes. Der velger en større andel studiespesialisering.

I år har skolen valgt å ikke gi tilbud i VG2 Design, trearbeid og treteknikk. Søkningen til faget var for liten.

– Men vi satser på rekrutteringsarbeid i år, slik at tilbudet kan være på plass igjen til neste år.

156 ferskinger

156 førsteklassinger tropper opp til en litt ny tilværelse på mandag på Gauldal videregående skole.

– Det er alltid spennende å få inn nye elever. For de aller fleste er det positivt skifte over til videregående. De får mer fokus på ting de er interessert i, særlig de som går yrkesfag. Der er det mer praktisk rettet, som er positivt for mange, sier Hagenes.

Hun understreker de nye reglene med fraværsgrense.

– Det har jo alltid vært viktig å møte opp på skolen, men det er særs viktig nå. Ellers handler det om å møte til skolestart, vise interesse, følge med og bidra til et godt læringsmiljø, sier hun.

Marthe.Eid@tronderbladet.no

982 60 454