Elgkua som politiet ble varslet om, er blitt avlivet. Det var tirsdag klokka 23.10 at politiet fikk henvendelse fra en som hadde observert en elg som ikke klarte å reise seg. Elgen var sett ved fylkesveg 708 på Stranda på Korsvegen.

Operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt sa til Trønderbladet at elgkua skulle avlives fordi den så syk ut.

Tok prøve

- Elgkua er avlivet, og det blir sendt inn prøve av CWD til Mattilsynet, sier Leif Jostein Konstad i fallviltgruppa i Melhus.

CWD er skrantesyke, og er en fryktet sykdom hos hjortevilt.

Konstad rykket ut for å avlive elgkua.

Ingen ytre skader

- Elgkua så sløv ut. Jeg kunne gå helt inntil den på så kort hold som 10-15 meter da jeg skulle avlive den. Den så avmagret ut, men hadde ikke ytre skader. Elgkalven som er en årskalv, så helt frisk og fin ut, og den fikk gå videre, sier Konstad.

Nå venter fallviltgruppa på svar fra Mattilsynet om elgkua har skrantesyke. Konstad forteller at det ikke er uvanlig at elger blir syke. Elgkua er den første innmeldte denne vinteren, opplyser Konstad.

Elgjakta er blitt utvidet for å ta ned elgstammen, og ble avsluttet til jul. Konstad har fått en foreløpig tilbakemelding om at mesteparten av kvoten er tatt ut, og at jakta dabbet av i november og desember.

Mattilsynet minner om at det ikke er tillatt å fôre hjortevilt på grunn av faren for spredning av skrantesyke.

- I Melhus har det ikke vært vanlig å fôre hjortevilt, mens det er gjort i Midtre Gauldal og Holtålen, forteller Konstad i fallviltgruppa i Melhus.