Sa ja til Byvekstavtalen og mener de ikke har noe annet valg

foto