- Det er betraktelig færre folk ute på hele Støren