Positiv mottakelse: Arve Nordbotn med tegning av utbyggingsplanene for den gamle Essostasjonen i Engan på Støren. Tirsdag kveld presenterte han prosjektet for Engan Vel som ble begeistret og hilser planene velkommen.