Vil ikke si om ombygginga beløper seg til 10-talls eller 100-talls millioner

foto